Загальні відомості про заклад
   БЕРЕЗНІВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ БЕРЕЗНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ  РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ - це загальноосвітній навчальний заклад, що провадить освітню діяльність, спрямовану на залучення та підготовку учнівської молоді до наукової і науково-технічної діяльності з поглибленим вивченням предметів та забезпечує здобуття освіти понад державний мінімум, здійснює науково-практичну підготовку талановитої молоді, яка потребує соціальної допомоги.
   
    Адреса: 34600   м. Березне, вул. Андріївська, 35
    Контактні телефони: 

           Приймальня тел. (03653) 5-49-54

        Пришкільний гуртожиток тел. (03653) 5-46-02

    Електронна пошта: licei@ukr.net, сайт закладу: http://berezne-nvk.at.ua/ сторінка Facebook : https://www.facebook.com/groups/110956259675672/?ref=bookmarks
    Форма власності: комунальний заклад Березнівської міської ради
    Мова (мови) освітнього процесу: українська.

 

У 1995 році ліцей починався як мрія про школу, де пануватиме культ духовності - ідеалів, знань, переконань, єдності слова і діла, краси помислів і вчинків, професіоналізму і патріотизму, культури мислення, почуттів і життєдіяльності. Творці нового закладу знали: якщо плекатимемо той дух - буде ліцей!

Сьогодні ліцей є!

Є вчителі, які відкривають ліцеїстам світ любові й добра, радісної співпраці, допомагають їм пізнати себе, світ навколо себе і «своїм життям до себе дорівнятись».

Є учні, які живуть ліцеєм, й для яких він став храмом науки, бо перші перемоги здобули саме тут.

Ліцей - це ключ до майбутнього, це наше життя сьогодні, це непізнаний  всесвіт знань, це простір для роботи. Ліцей для тих, хто обирає нову якість освіти.

 

Леся Цимбалюк,

директор  ліцею

 

Нині в ліцеї навчається 368 учнів, при ліцеї функціонує початкова школа (1-4 класи). Учні ліцейних класів (всього їх 8 (8-11 класи)  навчаються за профілями: фізико-математичним, гуманітарним. Середня наповнюваність класів 20-22 учні.

Кадровий склад педколективу:  всього викладачів - 48, з них мають звання вчитель-методист - 11, старший вчитель - 5, відмінник освіти України - 10, Соросівський грант - 1, мають вищу категорію - 17 педагогів.

Відповідно до Концепції розвитку ліцею та програми «Творча особистість» введено вивчення ряду предметів за вибором, запровадженні факультативні заняття, організовані індивідуальні та групові заняття за інтересами.  Вивчення курсів за вибором спрямовується, насамперед, на задоволення природних інтересів дітей, їхній інтелектуальний розвиток, розвиток духовних здібностей, передбачають виявлення і задоволення пізнавальних інтересів і здібностей дітей, поглиблення і розширення знань в галузі культури, мистецтва, науки, дають можливість для самовиховання і самовдосконалення.

Всього введено 9 факультативів, 4 спецкурси, працює 24 предметних гуртки.  Впроваджуються  світоглядні і культурологічні дисципліни, спецкурси, факультативи, гуртки. Зокрема: «Україна і світове письменство», «Україна на політичній карті Європи», «Національні берегині України»,  «Основи  етики і діловий етикет», «Основи  екології і охорона природи», «Пошук», «В світі інформатики», «Юний програміст» тощо.

Загальними принципами розвитку ліцею є гуманізація, диференціація, інтеграція, науковість, системність, безперервність та індивідуальність навчально-виховного процесу. Особлива роль при вивченні базових дисциплін відводиться їх зв»язку з українознавством, що дає змогу вплинути на формування в учнів громадянської свідомості та самосвідомості. Українознавство стало основою для вивчення філософії і методології освіти в ліцеї, йому належить інтегруюча роль. Концентратами його цілісної системи стали: Україна - мова, Україна - природа, Україна - екологія, Україна - держава, Україна - історія, Україна - нація, Україна - культура.

 

    Оновлення змісту навчання і виховання старшокласників ведеться за такими основними напрямими:

-         розвиток індивідуальних здібностей і таланту школярів, шанобливе ставлення до всього, що забезпечує неперервність минулого, сучасного і майбутнього нації;

-         створення авторських програм та концепцій з урахуванням державних нормативів освіти;

-         визначення українознавства як основи методології та філософії освіти обдарованих учнів;

-         інтеграція навчання як можливість успішної орієнтації в сучасному інформаційному просторі;

-         включення до навчальних планів спецкурсів, факультативів згідно з обраним профілем.

 

      В ліцеї діє науково-методична рада, ліцейні предметні товариства, навчальні кафедри,  лабораторія інноваційних виховних технологій, які узагальнюють передовий педагогічний досвід, запроваджують нові інноваційні технології освітньої діяльності, апробують нові методики піднесення   навчально-виховного процесу.                                                                                                                                                                            
     Як показує досвід роботи у структурі  науково-методичної роботи ліцею, лабораторія інноваційних технологій відіграє важливу координуючу роль. Результатом її роботи стала розробка програми розвитку ліцею "Творча особистість", де в центрі уваги:

-         досягнення якісно вищого рівня світоглядних  знань ліцеїстів, що дозволить їм орієнтуватися у складних природних і соціальних процесах;

-         формування гуманітарного стилю мислення через опанування змісту навчальних дисциплін;

-         формування духовного потенціалу ліцеїста як можливості розвитку його особистості, спрямованого на творче самовираження, самоствердження і самореалізацію;

-         формування аналітично-дослідницьких умінь, навичок і творчих здібностей у процесі науково-пошукової діяльності ліцеїста;

-         утвердження здорового способу життя підлітка;

-         формування громадянської свідомості і самосвідомості старшокласника.

      Виховна робота планується і ведеться виходячи із суті, особливостей, принципів і основних напрямів національного виховання, що визначені державною програмою «Освіта», концепцією національного виховання, концепцією громадянського виховання . З цією метою широко використовується виховний потенціал рідної мови, народної педагогіки, родоводу, народного календаря, міфології, символіки, побуту. В ліцеї функціонує дитячо-юнацьке об»єднання «Ліцеїст», на базі якого працюють ліцейні товариства рідної мови, історії,  правознавства, математики, фізики, хімії, географії, біології, іноземних мов. В ліцеї є власна атрибутика: гімн, герб, правила, заповіді. Щомісяця виходить учнівська газета «Ліцеїст», на сторінках якої висвітлюються всі події ліцейного життя.

close