БЕРЕЗНІВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ Березнівської районної ради Рівненської області - школа самовдосконалення, школа успіху,  школа професійної кар"єри

 

 А чи виросте з бруньки дерево

 

або з бутона чудова квітка,

 

залежить  від того, які умови

 

ви створите для цього  і як будете

 

 доглядати за своїми підопічними

 

Ібука Масару

          

Березнівський економіко-гуманітарний ліцей Березнівської районної ради Рівненської області - перший інноваційний заклад району,  в якому найбільша увага приділяється роботі з обдарованою, талановитою молоддю. Березнівський ліцей має наступну структуру:

  1. Початкова школа - школа розвитку
  2. Школа індивідуального вибору - охоплює учнів 5-7-х класів 
  3. Школа становлення профільних інтересів - охоплює 8-9-ті класи.
  4. Старша школа - ліцей (10-11-ті класи)

1. Початкова школа - школа розвитку,

де визначені свої пріоритети:

  • врахування унікальної особистості кожної людини,  прийняття її індивідуальності;
  • особистісний,  інтелектуальний, соціальний  розвиток кожного учня.

Навчання у школі розвитку закладає фундамент загальноосвітньої підготовки учнів,  забезпечує всебічний розвиток дитини, її нахилів, здібностей,  виховання громадянина України. Окрім державного мінімуму  в школі існують розвиваючі спецкурси за рахунок годин варіативної частини плану.  Новітні педагогічні технології викладання розвиваючих спецкурсів "Логіка", "Розвиток творчого мислення", "Економіка", "Казкова майстерня", "Основи християнської етики" сприяють  максимальній  самореалізації кожної дитини, впливають на якість  початкової освіти.

В початковій школі надаються  додаткові можливості вивчення іноземної мови, культури мови, хореографії, вокалу,  знайомства з комп"ютерною технікою.

 

2. Школа індивідуального вибору - охоплює учнів 5-7-х класів.

Це етап  формування у школярів стійкого інтересу до вивчення  окремих предметів, створення умов для самовираження учнів, розвитку їх загальних та творчих здібностей. З цією метою учні 4-го класу  згідно вибраного напрямку  обирають навчання в класах  математичного або гуманітарного спрямування. На цьому етапі 5-ті класи формуються  з учнів ліцею  та шкіл району.

Школа індивідуального вибору створює умови для формування в учнів загального  і диференційованого стійкого інтересу до вивчення  предметів, для поширення й поглиблення знань в обраних напрямках для творчого самовираження. Ці  передумови формують перспективи розвитку учнів, є базою  для формування профільних класів.

 

3. Школа становлення профільних інтересів - охоплює 8-9-ті класи.

На цьому етапі створюються класи поглибленого вивчення математики, фізики,  іноземних мов. Крім того викладаються спецкурси "Фармакологічна  хімія", "Україна і світове  письменництво", "Менеджмент", "Вокал", "Хореографія".  Відбувається формування професійних навичок на  заняттях гуртків "Основи роботи  з  Windows", "Майбутній програміст".

 

4. Старша школа - ліцей (10-11-ті класи)

етап реалізації профільного навчання в фізико-математичних, гуманітарних класах з урахуванням освітніх потреб учнів.

Пріоритетні завдання на цьому етапі - це створення  оптимальних умов для диференційованого та індивідуального навчання, широкого використання  курсів на вибір, спекурсів, факультативів,   групових  та індивідуальних консультацій, поглиблене вивчення окремих предметів. Профільне навчання  реалізується за такими напрямками:

  •  профіль іноземної філології: англійська  і німецька мови, розмовна англійська мова, яку викладає волонтер  Корпусу Миру;
  • фізико-математичний профіль: математика, фізика, інформатика.

 

В ліцеї  створюється підгрунття для загальнонаукової допрофесійної підготовки учнів. З цією  метою створене наукове товариство "Інтелект", видається  шкільна газета "Ліцеїст", створюються умови для навчання ліцеїстів в Рівненському відділенні МАН.

 

 

 

Ліцей є творцем безконфліктної освіти та нової філософії оцінювання навчальних досягнень учнів,  основаної на використанні  у навчальному процесі рівневоступеневої системи.  Відповідно до цієї системи учень за своїми природними нахилами та інтелектуальними можливостями має право  поступово рухатись від початкового рівня досягнень до високого. Для учнів, які поступають у профільні класи ліцею і не проходили допрофільної  підготовки, проводяться додаткові індивідуальні заняття з профільних дисциплін з метою здобути високий рівень знань, який відповідає програмі профільних класів і  класів з поглибленим вивченням предметів.

На всіх етапах профілізації здійснюється психологічна діагностика. Таким чином, учень у стінах ліцею є активною особистістю.   Мета навчання - розвиток особистості, а роль учителів - координація спільних дій. У ліцеїстів високий рівень якості знань, пізнавальної активності. Прагнення до  самовдосконалення і саморозвитку є результатом розвитку особистості. Всі випускники ліцею  вступають до ВНЗів, здатні адаптуватися в сучасних умовах, досягають високих результатів в житті, тим самим підтверджуючи якість знань, отриманих у стінах ліцею.

close